کتاب های 11 مهر

و در روز یازده مهر با تعدادی کتاب برای فروش در خدمتیم و معرفی می کنیم.کتاب جهان کتابشناسی های ایران که در سال هزار و سیصد و شصت و پنج چاپ شده می باشد.این اثر توسط غلامحسین تسبیحی نوشته شده است.که انتشارات آن نیما می باشد.کلمه کتابشناسی سابقه دو هزار و پانصد سال داشته که مفهوم عام آن فهرست اثرهایی می باشد که از نگاه و دید موضوع به هم بسیار نزدیک هستند. کتاب نمودهای فرهنگی و اجتماعی در ادبیات فارسی که در سال هزار و سیصد و هفتاد و پنج چاپ شده می باشد.این اثر توسط محمود روح الامینی نوشته شده است.که انتشارات آن آگاه می باشد. محمود روح الامینی در پنج مهر سال هزار و سیصد و هفت در کوهبنان به دنیا آمده است.کتاب میراث ماندگار ادب شیعی که توسط قاسم مختاری نوشته شده است.اثر میراث ماندگار ادب شیعی تاریخ و تحولات شعرهای شعرای مشهور شیعه می باشد که از نوشته های دکتر قاسم مختاری بوده که در آن زندگی و اثرهای گروهی از شعرای شیعی را از شروع اسلام تا حال حاضر با نظم تاریخی و به طور مختصر معرفی نموده است.کتاب ما و قهقرا که در سال هزار و سیصد و نود و چهار چاپ شده می باشد.این اثر توسط مهدی استعدادی شاد نوشته شده است.که انتشارات آن باشگاه ادبیات می باشد.مقالاتی که داخل این اثر مجموع گشته اند تولید و محصول داستان خوانی سالهای قبل نویسنده و جلب گشتن به پارها ی از آنها می باشد. کتاب مارکسیسم و نقد ادبی که در سال هزار و سیصد و هشتاد و سه چاپ شده می باشد.این اثر توسط تری ایگلتون نوشته شده است.که انتشارات آن دیر می باشد.و به دست معصوم بیگی به فارسی برگردانده شده است.کتاب سبک شناسی ساختاری که در سال هزار و سیصد و شصت و هشت چاپ شده می باشد.این اثر توسط محمد تقی غیاثی نوشته شده است.که انتشارات آن شعله ی اندیشه می باشد.کار سبک‌ شناسی ساختاری به مسیر سیاهه‌برداری راه نادرست فردی محدود نمی گردد. کتاب تحول شعر فارسی که در سال هزار و سیصد و سی و نه چاپ شده می باشد.این اثر توسط زین العابدین موتمن نوشته شده است.که انتشارات آن کتابفروشی حافظ می باشد.زین العابدین موتمن در سال هزار و دویست و نود و سه داخل تهران به دنیا آمده است.کتاب رویای عشق در مثنوی گل و نوروز اثر بهروز ثروتیان می باشد و به دست انتشارات سیر و سیاحت چاپ گشته و در سال هزار و سیصد و هفتاد به انتشار رسیده است.بهروز ثروتیان در روز یکشنبه در یازدهم مهر سال هزار و سیصد و شانزده برابر با سه اکتبر هزار و نهصد و سی و هفت داخل میاندوآب به دنیا آمده است .کتاب روان های روشن که در سال هزار و سیصد و هشتاد و شش چاپ شده می باشد.این اثر توسط غلامحسین یوسفی نوشته شده است.که انتشارات آن سخن می باشد.اثری که مطالعه کننده های ارجمند در مقابل رو دارند برگرفته از تصاویری می باشد.کتاب تجدد ادبی در دوره ی مشروطه که توسط یعقوب آژند نوشته شده است.نوشته های این مجموعه از هفت بخش تشکیل شده است. قسمت اول به پژوهش درمورد وضعیت سیاسی در دوره ی قاجار مخصوصا زمان ناصری اختصاص داشته است.

/ 0 نظر / 57 بازدید