کتاب های هفت مهر

حتی سعی داشتم که در روز تعطیل چه جمعه و چه روزهای دیگر که تعطیل است کتابهای خیلی خوب معرفی کنم.کتاب امپراتوری خورشید که به دست جی جی بالارد نگاشته و توسط ساسان اطهری نژاد ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و چهار به انتشار رسیده و در نشر کارنگ چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و پنج صفحه است.اکثر سرشناسان دوره ی ادبیات داستانی دنیا تاثیر گرفته از جنگ بوده‌ است.کتاب سیاه خان که به دست امیر عشیری نگاشته و در نشر کانون معرفت چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد سیصد و هفتاد و هفت صفحه بوده و در سال هزار و سیصد و پنجاه و دو به انتشار رسیده است. بعد از حمله کردن متفقین به کشور بزرگ ایران در سوم شهریور ماه هزار و سیصد و بیست عنصرهای کنجکاو و ماجراجو داخل شرق و غرب و جنوب ایران دست به اسلحه زدند و در گردنه ها و مسیرهای بسیار دشوار لانه کردند و به راهزنی مردم مشغول شدند. کتاب قطار نیمه شب که به دست امیر عشیری نگاشته شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و چهار به انتشار رسیده و در نشر دبیر چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و هفتاد صفحه است.کمی بعد از این که شارل کلود و همسر خود من را با ماشین خویش به ایستگاه راه آهن آوینیون رساندند.کتاب باستان نامه در سال هزار و سیصد و نود به انتشار رسیده و در نشر سمیر چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و نود و هشت صفحه است.اثر زیبای باستان نامه نگاشته شده به دست زنده یاد علیمحمد فره وشی می باشد که توضیحات و مطالبی درمورد سرنوشت زندگی کوروش و داریوش هخامنشی در قالب داستان می باشد .کتاب سنگ سبز که به دست سوزان بلان نگاشته و توسط سوزان بلان ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و چهل و سه به انتشار رسیده و در سازمان کتابهای جیبی چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و هشتاد و دو صفحه است.جاده تازه واصلِ میان مونتری و مکزیکو سیتی که از مکانهای صخره ای و راه بسیار سختی می گذرد جاده ای می باشد با شیب بسیار زیاد و تند اما خیلی خلوت. کتاب معبد عاج که به دست امیر عشیری نگاشته شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و چهل و چهار به انتشار رسیده و در نشر کانون معرفت چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و هفتاد و سه صفحه است.کاوه که با دوست خود رضا واسه ی تفریح و گردش به ایتالیا سفر نموده اند در هنگام دیدن کردن از معبد پانتئون به صورت کاملا اتفاقی با آقای جرالد و دختر زیبای او با نام الینور آشنا می گردند.کتاب شاه بی شین که به دست محمدکاظم مزینانی نگاشته شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت به انتشار رسیده و در نشر سوره مهر چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و بیست صفحه است.تیغ جراحی شکم شاهانه تو را پاره کرده و از داخل آن مایع لزجی باقی می گذارد. چنگک آهنی لبه های زخم ایجاد شده را به کنار می کشد و سوراخی کبود داخل شکمت دهان باز می نماید.کتاب شرح حال من ژوزف استالین که به دست ریچارد لوری نگاشته و توسط احمدعلی صادق وزیری ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و نه به انتشار رسیده و در نشر امیرکبیر چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و هفتاد و چهار صفحه است.من با اسم ژوزف جوگاشویلی در بیست و یک دسامبر هزار و هشتصد و هفتاد و نه در قسمتی از امپراتوری تزار داخل ارتفاعات قفقاز به اسم گرجستان داخل شهر گوری به دنیا آمده ام که تروتسکی آن را موزه نژادشناسی بزرگ از فرهنگ ترکها و ارامنه و پارسی ها نام داده اند .کتاب گنج های تروا که به دست ایروینگ استون نگاشته و توسط فریدون رضوانیه ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد و نه به انتشار رسیده و در نشر سمیر و گلی چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و بیست صفحه است.گنج های تروا اثری از ایروینگ استون رمانی درمورد کوشش های بدون خستگی زن و مردی در صورت برآورده شدن رؤیاها و آروزهایشان است .

/ 0 نظر / 45 بازدید