کتاب های 26 آذر سال 96

کتاب حقایق و دروغ ها درباره هیتلر به دست حمیدرضا نیک بخش نوشته شده و چاپ نشر فرانتس ار بوده و در سال هزار و نهصد و سی و دو به انتشار رسیده است.متونی که در مقابل ما قرار دارد ترجمه یکی از جزوات حزب نازی واسه ی انتخابات ریاست جمهوری آلمان در سال هزار و نهصد و سی و دو است.کتاب ایرانیان و یونانیان نوشته پلوتارک می باشد و توسط احمد کسروی ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد به چاپ رسیده و در انتشارات جامی چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد پانصد و سیزده صفحه است.کتاب درباره انقلاب فرهنگی که توسط لوئی آلتوسر نوشته و به دست شهاب آتشکار ترجمه شده است. مارکس انگلس و لنین هم اکنون بسیار صریحاً گفته اند بسیار ضروری می باشد که به زیرساختی سوسیالیستی که به دست انقلاب سیاسی ایجاد گشته یک رو ساخت ایدئولوژیک تظاهر گونه که سوسیالیستی بوده بخشیده است. کتاب جنگ ناشناخته که در سال هزار و سیصد و هفتاد و چهار چاپ شده می باشد.این اثر توسط اتو اسکورزنی نوشته شده است.که چاپ آن بر عهده ی نشر البرز بوده است.در سال هزار و نهصد و چهل و پنج با تسلیم شدن بدون قید و شرط آلمان و ژاپن و جنگ جهانی دوم بعد از شش سال جنگ و کشتار بی رحمانه به آخر رسید .کتاب تاریخ ارمنیان که در سال هزار و سیصد و هفتاد و نه چاپ شده می باشد.این اثر توسط موسس خورناتسی نوشته و به دست ادیک باغداساریان ترجمه شده است.که چاپ آن بر عهده ی نشر ادی‍ک‌ ب‍اغ‍داس‍اری‍ان‌ بوده است.کتاب نگاهی به نژاد کشی ارمنیان که در سال دو هزار و پنج چاپ شده می باشد.این اثر توسط ادیک باغداساریان نوشته شده است.که چاپ آن بر عهده ی نشر لویس بوده است.دوره ای که جنگ جهانی اول شروع گشت هیچ فردی به غیر از برنامه ریزان سیاست جهانی نخواهند توانست تصور نمایند که کمتر از یک سال پس از بزرگترین فاجعه انسانی در تاریخ اتفاق خواهد افتاد. کتاب سرگذشت خاندان رمانف که در سال هزار و سیصد و پنجاه و شش چاپ شده می باشد.این اثر توسط میشل دو سن پیر نوشته و به دست عیسی بهنام ترجمه شده است.که چاپ آن بر عهده ی نشر موسسه انتشارات و چاپ‬‏‫ بوده است.مجلد سوم از اثر سرنوشت و سرگذشت خاندان رمانف که تحت اسم سقوط معرفی می گردد از انقلاب فوریه هزار و نهصد و هفده شروع می شود.کتاب تاریخ فتح اندلس که در سال هزار و سیصد و شصت و نه چاپ شده می باشد.این اثر توسط ابن قوطیه ابوبکر محمد بن عمر نوشته و به دست حمیدرضا شیخی ترجمه شده است.که چاپ آن بر عهده ی نشر ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ بوده است.تاریخ فتح اندلس ترجمه فارسى اثر تاریخ افتتاح اندلس ابن قوطیه می باشد .کتاب فاطمیان در مصر که در سال هزار و سیصد و هفتاد و نه چاپ شده می باشد.این اثر توسط عبدالله ناصری طاهری نوشته شده است.که چاپ آن بر عهده ی نشر پژوهشکده حوزه و دانشگاه بوده است. دولت فاطمیان در سال دویست و نود و هفت هجری در افریقیه صورت گرفت. حضور تقریبا شصت و پنج ساله این فرد در آن اقلیم به طور عمده به جنگ و نزاع با مخالفان و بخشی از آن به تحکیم نیرو و قوای خود سپری گشت .

/ 0 نظر / 82 بازدید