کتابهای 13 مهر

ابتدا راجع به نویسنده رمان کشتن مرغ مینا صحبت می کنیم یعنی نل هارپر لی  که متولد بیست و هشت  آوریل هزار و نهصد و بیست وشش  و درسال دوهزار و شانزده در نوزدهم فوریه در گذشت   نل هارپر لی داستان نویس امریکایی است که بخاطر نوشتن رمان کشتن مرغ مینا در سال هزار و نهصد وشصت برنده جایزه پولیتزر شد و این اثر بعنوان یکی از آثار  کلاسیک در گشور آمریکا خیلی محبوب گردید. این رمان را درایران با دو ترجمه عنوان میشناسند


کتاب وظیفه ی ادبیات که در سال هزار و سیصد و پنجاه و شش چاپ و اثر فوق توسط ابوالحسن نجفی نوشته شده است.که انتشارات آن کتاب زمان می باشد.ابوالحسن نجفی در این اثر چهار بحث درمورد ادبیات را مطرح ساخته و نوشته های نگارنده های غربی را در این خصوص ترجمه نموده است.کتاب سی و شش خطابه که در سال هزار و سیصد و پنجاه و هفت چاپ شده می باشد.این اثر توسط محمد روشن نوشته شده است.که انتشارات آن فرهنگستان ادب و هنر ایران می باشد.کتاب نگاهی به تاریخ ادب فارسی که در سال هزار و سیصد و هفتاد و هفت چاپ شده می باشد.این اثر توسط توفیق سبحانی نوشته شده است.کتاب نگاهی به ادب فارسی داخل هند از قدمهایی در خصوص شناساندن گوشه هایی از نفوذ زبان قدرت فارسی در شبه قارده هند بوده که به تلاش دکتر توفیق سبحانی نگاشته شده است.کتاب نوپردازی در نقد شعر و سخن سنجی که در سال هزار و سیصد و پنجاه چاپ شده می باشد.این اثر توسط مجید یکتائی نوشته شده است.که انتشارات آن مولف می باشد.مجید یکتائی در سال هزار و دویست و نود و سه هجری شمی در حوزه های گوناگون اثرهای به انتشار رسیده.کتاب راهنمای ادبیات عرب که در سال هزار و سیصد و پنجاه و هفت چاپ شده می باشد.این اثر توسط محمد رضا ملک پور نوشته شده است.که انتشارات آن البرز می باشد.هر کدام از زبان های دنیا برگرفته از شیوه ی بخصوصی می باشد که به این شیوه قاعده دستور آن زبان گفته شده است . هر یک از دستور زبانها با وجود داشتن خصوصیات ویژه و منحصر به همان زبان در برخی از موضوعات با دستورات دیگر دارای اشتراکاتی بوده است. کتاب پیشدر آمدی بر شعر عربی که در سال هزار و سیصد و هفتاد و شش چاپ شده می باشد.این اثر توسط علی احمد سعید نوشته شده است.که انتشارات آن فکر روز می باشد.علی احمد سعید اسبر معروف به ادونیس در سال هزار نهصد و سی به دنیا آمده است.کتاب مکاتبات سلطان عبدالله قطب شاه که توسط احمد علامه فلسفی نوشته شده است.و به دست مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه منتشر شده است.اقلیم دکن واقع در جنوب هند می باشد و حدود هفتصد سال ایرانیها در این منطقه در هشت سلسله گوناگون حاکمیت کردند.کتاب کتابشناسی ملی ایران که در سال هزار و سیصد و پنجاه و سه چاپ شده می باشد.این اثر توسط خسرو کریمی نوشته شده است.که انتشارات آن وزارت فرهنگ و هنر می باشد.کتابشناسی فوق با محتوای فهرست کتب انتشارات ایران در زمستان پنجاه و سه شمسی می باشد.کتاب روش گفتار که در سال هزار و سیصد و چهل و شش چاپ شده می باشد.این اثر توسط زین الدین زاهدی نوشته شده است.که انتشارات آن چاپخانه دانشگاه مشهد می باشد.زین الدین زاهدی این اثر را در علم البلاغه به معنی بیان و مفهوم و بدیع نوشته است. کتاب بیاض تاج الدین احمد وزیر که در سال هزار و سیصد و پنجاه و سه چاپ شده می باشد.این اثر توسط احمد بن محمد تا‌ج‌الدین وزیر نوشته شده است.که انتشارات آن دانشگاه اصفهان می باشد.از بین نسخ خطی موجود داخل اصفهان نبرد تاج‌الدین احمد وزیر که کتابخانه مرکزی دانشگاه اصفهان محافظت از آن را بر عهده داشته است.کتاب نفثه المصدور که در سال هزار و سیصد و هفتاد چاپ شده می باشد.این اثر توسط شهاب الدین محمد خزندزی زیدری نسوی نوشته شده است.و به تصحیح امیر حسن یزدگردی انجام گرفته است.اثر فوق برگرفته از یک پیش گفتار و چند مقدمه از تصحیح کننده عباس اقبال مقاله از محمد قزوینی و علامه قزوینی و آقای علامه مینوی درمورد نگارنده و نورالدین نیشابوری است.

/ 0 نظر / 52 بازدید