کتاب های بیست و پنجم اردیبهشت

رمانهای خوب و مشهور را دو جمله معرفی می کتم تا بتوانید ر.ی هر عنهوان کلیک کرده تا به صفحه اصلی هدایت شوید.کتاب آنسوی حریم فرشتگان که در سال هزار و سیصد و شصت و هشت چاپ شده می باشد.این اثر توسط ادوارد مورگان فورستر نوشته شده است.که انتشارات آن ن‍ی‍ل‍وف‍ر می باشد.و با ترجمه شیرین تعاونی انجام گرفته است.کتاب عصر بی گناهی که در سال هزار و سیصد و هفتاد و نه چاپ شده می باشد.این اثر توسط ایدیت وارتن نوشته شده است.که انتشارات آن س‍خ‍ن‌ می باشد.و با ترجمه مینو مشیری انجام گرفته است. عصر معصومیت پیش از چاپ شدن اثر در همان سال به طور عمده بوسیله وارتن اصلاح و بازنویسی گشته است.کتاب آشیانه کرم سفید که در سال هزار و سیصد و هفتاد و نه چاپ شده می باشد.این اثر توسط برام استوکر نوشته شده است.که انتشارات آن درایت‏‫ می باشد.و با ترجمه آرش حجازی انجام گرفته است.کتاب مادر هند که در سال هزار و سیصد و هشتاد و چهار چاپ شده می باشد.این اثر توسط ویجت کانا نوشته شده است.که انتشارات آن ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍م‌ می باشد.و با ترجمه احمد جم انجام گرفته است.کتاب انسان ها و خرچنگ ها که در سال هزار و سیصد و شصت و یک چاپ شده می باشد.این اثر توسط ژوزوئه دو کاسترو نوشته شده است.که انتشارات آن امیرکبیر می باشد.و با ترجمه منیر جزنی انجام گرفته است.کتاب کشور نابینایان که توسط هربرت جورج ولز نوشته شده است.سالهای طولانی بسیار قدیم به موجب رانش زمین کوهی خیالی داخل اکوادر فرد ریخته و دره‌ای محصور به وجود می آید که کسانی که در آنجا زندگی می کنند.کتاب عملیات خارق العاده آرسن لوپن که در سال هزار و سیصد و هفتاد و نه چاپ شده می باشد.این اثر توسط موریس لبلان نوشته شده است.که انتشارات آن هیرمند می باشد.و با ترجمه نصرالله فلسفی انجام گرفته است.کتاب کجا میروی که به دست هنریک سینکویچ نوشته شده است.با ترجمه ع. آرین پور کاشانی انجام گرفته است.این اثر نمایانگر عشقی انسان‌ساز و روشنگر میان سرداری به اسم مارکوس وینچیوس و شاهزاده خانمی از سرزمین لیژین به اسم کالینا که در خیلی برگه های اثر ما او را به اسم لیژیا شناخته است.کتاب دنیای قشنگ نو که در سال هزار و سیصد و هفتاد و هشت چاپ شده می باشد.این اثر توسط آلدوس هاکسلی نوشته شده است.که انتشارات آن ن‍ی‍ل‍وف‍ر‏‫ می باشد.و با ترجمه سعید حمیدیان انجام گرفته است.کتاب نامۀ سن میکله که در سال هزار و سیصد و هفتاد و نه چاپ شده می باشد.این اثر توسط اکسل مونته نوشته شده است.که انتشارات آن آت‍ی‍ه‌‏‫ می باشد.و با ترجمه محمود اعتمادزاده انجام گرفته است.

/ 0 نظر / 49 بازدید